Behöver du hjälp att hantera en kris, öka synlighet i media eller bygga förtroende?

Behöver du hjälp att hantera en kris, öka synlighet i media eller bygga förtroende?

Behöver du hjälp att hantera en kris, öka synlighet i media eller bygga förtroende?

I så fall kan jag hjälpa dig. Att genomföra, bidra med kompetens eller vara ditt bollplank.

Jag vill alltid att det ska vara lätt och roligt att jobba med mig. Mina tjänster:

I så fall kan jag hjälpa dig. Att genomföra, bidra med kompetens eller vara ditt bollplank.

Jag vill alltid att det ska vara lätt och roligt att jobba med mig. Mina tjänster:

Medieträning

Enskilt eller i grupp – för att bli vassare på att formulera budskap i dagens medielandskap, tryggare i intervjusituationen och få lust att vara med mer i media.

Enskilt eller i grupp – för att bli vassare på att formulera budskap i dagens medielandskap, tryggare i intervjusituationen och få lust att vara med mer i media.

Krishantering

Sätt en plan för hur ni ska agera vid en kris.

Är det akut? Då börjar vi jobba – nu!

Krishantering handlar om att snabbt identifiera problemet, agera för att minimera skadan, och kommunicera klart och tydligt med berörda parter.

Sätt en plan för hur ni ska agera vid en kris.


Är det akut? Då börjar vi jobba – nu!

Krishantering handlar om att snabbt identifiera problemet, agera för att minimera skadan, och kommunicera klart och tydligt med berörda parter.

Övning för talespersoner

Praktiskt retorik för att stärka talespersoner som VD, ordförande eller chefer i sina offentliga roller.

Inför ett nytt uppdrag eller en viktigt kommunikativ händelse.

Praktiskt retorik för att stärka talespersoner som VD, ordförande eller chefer i sina offentliga roller.


Inför ett nytt uppdrag eller en viktigt kommunikativ händelse.

Krisövning

För att pröva er krisplan och stresstesta ert samarbete innan krisen står för dörren.

Så att ni har rätt kunskap om potentiella vägval, beslut och mandat. För att upptäcka och åtgärda svaga länkar.

För att pröva er krisplan och stresstesta ert samarbete innan krisen står för dörren.

Så att ni har rätt kunskap om potentiella vägval, beslut och mandat. För att upptäcka och åtgärda svaga länkar.

Skapa publicitet

För mer synlighet i media och att öka förtroendet.

För mer synlighet i media och att öka förtroendet.

Moderator

Digitalt eller fysiskt, för inkluderande och energifyllda möten.

Digitalt eller fysiskt, för inkluderande och energifyllda möten.

Workshops och föreläsningar

Inspiration eller verkstad för att bättre förstå var på kartan ni befinner er, trender, identifiera möjligheter att nå ut i media eller kanske identifiera potentiella hot.

Inspiration eller verkstad för att bättre förstå var på kartan ni befinner er, trender, identifiera möjligheter att nå ut i media eller kanske identifiera potentiella hot.


Pressansvarig i ett fackförbund

"Vi tog Jennies hjälp inför en krisövning med vår högsta ledning och det stödet uppskattades stort. Med både humor och skärpa tog hon oss igenom övningen. Det gav gruppen många nya insikter som kommer att hjälpa oss inför kommande kriser."  

Nytillträdd förbundsordförande för större organisation

"Tack för din hjälp under året, du gjorde skillnad för mig!"

Kommunikationschef i ett
studieförbund

"Vi uppskattade verkligen Jennies värdefulla stöd i samband med en tuff uppståndelse i en av våra regioner. Därför har vi valt att fortsätta samarbetet med ett löpande krisstöd."

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989