Kommunikations-chefer och presschefer tänker bara på en sak.
Okej, två saker.
Okej, tre saker.
Kommunikationschefer och presschefer tänker bara på en sak.
Okej, två saker.
Okej, tre saker.
Kommunikations-chefer och presschefer tänker bara på en sak.
Okej, två saker.
Okej, tre saker.
En kris är svår.

En kris kallas en kris för att det är en kris. Plötsligt blir det jobbigt. Vad ska göras? När? Hur allvarligt är det här, egentligen? Hur fungerar egentligen organisationen under en kris – vänta, fungerar den ens? En kris kan vara ett stort ansvar. Särskilt om man är ensam i ansvaret.

Media är svårt.

Dagens medielandskap är i ständig rörelse. Inte alla känner till det – eller hänger med i svängarna. Plus, hur vet man egentligen vad som är intressant på riktigt? Vad av det vi gör vill någon annan faktiskt rapportera om?

Att kommunicera är svårt.

Bara för att någon kan någonting, är det inte säkert att den kan kommunicera det. Om det dessutom ska vara tydligt, minnesvärt och till och med lite engagerande – då blir det ännu svårare. Ett varumärke bärs av sina företrädare. Är dina så vassa som de kan vara?

Media är svårt.

Dagens medielandskap är i ständig rörelse. Inte alla känner till det – eller hänger med i svängarna. Plus, hur vet man egentligen vad som är intressant på riktigt? Vad av det vi gör vill någon annan faktiskt rapportera om?

Hur kommer vi ut mer, bättre i media?
Hur blir vi tydligare och mer engagerande när vi pratar och kommunicerar?
Och vad gör vi egentligen när krisen slår in dörren?
Hur kommer vi ut mer, bättre i media?

Hur blir vi tydligare och mer engagerande när vi pratar och kommunicerar?

Och vad gör vi egentligen när krisen slår in dörren?
En kris är svår.

En kris kallas en kris för att det är en kris. Plötsligt blir det jobbigt. Vad ska göras? När? Hur allvarligt är det här, egentligen? Hur fungerar egentligen organisationen under en kris – vänta, fungerar den ens? En kris kan vara ett stort ansvar. Särskilt om man är ensam i ansvaret.

Att kommunicera är svårt.

Bara för att någon kan någonting, är det inte säkert att den kan kommunicera det. Om det dessutom ska vara tydligt, minnesvärt och till och med lite engagerande – då blir det ännu svårare. Ett varumärke bärs av sina företrädare. Är dina så vassa som de kan vara?


… okej, fyra saker.

Sist men inte minst:
Hur gör jag allt det genom att jobba mindre, men bättre?

… okej, fyra saker.
Sist men inte minst:
Hur gör jag allt det genom att jobba mindre, men bättre?
Jag gör medieträning.

Kunskap om hur det moderna medielandskapet fungerar, vad som är en nyhet och hur man paketerar den så att media blir intresserad. Jag ökar er förmåga och känsla av trygghet i intervjusituationen – och jag får er att känna mer lust till att vara med i media. Japp, ni kommer vilja stå framför den där kameran!


Jag gör talarträning.

Hur formulerar man budskap som når fram till mottagaren? Det hjälper jag till med. Dessutom höjer jag din och er förmåga att tala inför publik, i både uttryck och innehåll. Jag anpassar träningen utifrån vad ni vill – bli bättre framför kamera, i en panel, i direktsändning, i ett poddsamtal eller när ni ska presentera ett resultat inför styrelsen eller medarbetarna.

Jag gör krishantering.

Jag vet vad ni behöver när det är kris. Och det är precis vad ni får: utifrånperspektiv och konkreta metoder och förhållningssätt för att snabbt identifiera problemet, agera för att minimera skadan och kommunicera klart och tydligt med berörda parter. Jag ger trygghet och försäkran genom att vara era ögon och öron gentemot omvärlden, och jag håller er i handen hela vägen.

Jag gör krisövning.

Jag utbildar dig och er i metoder för att ge kunskap om vilka beslut och vägval ni kommer att stå inför vid en framtida kris. Jag hjälper er stresstesta er krisplanen och ert samarbete, jag ger er ökad trygghet samt möjlighet att upptäcka och åtgärda svaga länkar.

Jag gör er bättre.

Det är hela poängen med mitt jobb. Så att ni kan öka ert genomslag i media, nå större kännedom och få högre förtroende. Och så att krisen blir mindre kris – mer något att hantera.

Dessutom kokar jag svingott kaffe och är rätt kul att hänga med överlag.

Så, kaffe? Skicka ett mail eller slå en signal på +46 (0)709-188 198.

Media är svårt.

Dagens medielandskap är i ständig rörelse. Inte alla känner till det – eller hänger med i svängarna. Plus, hur vet man egentligen vad som är intressant på riktigt? Vad av det vi gör vill någon annan faktiskt rapportera om?

Att kommunicera är svårt.

Bara för att någon kan någonting, är det inte säkert att den kan kommunicera det. Om det dessutom ska vara tydligt, minnesvärt och till och med lite engagerande – då blir det ännu svårare. Ett varumärke bärs av sina företrädare. Är dina så vassa som de kan vara?

En kris är svår.

En kris kallas en kris för att det är en kris. Plötsligt blir det jobbigt. Vad ska göras? När? Hur allvarligt är det här, egentligen? Hur fungerar egentligen organisationen under en kris – vänta, fungerar den ens? En kris kan vara ett stort ansvar. Särskilt om man är ensam i ansvaret.

Kommunikationschefer, presschefer och en och annan minister säger alla samma sak.

Det jag gör, gör skillnad.
Kommunikations-
chefer, presschefer och en och annan minister säger alla samma sak.

Det jag gör, gör skillnad.
Jag gör medieträning.

Kunskap om hur det moderna medielandskapet fungerar, vad som är en nyhet och hur man paketerar den så att media blir intresserad. Jag ökar er förmåga och känsla av trygghet i intervjusituationen – och jag får er att känna mer lust till att vara med i media. Japp, ni kommer vilja stå framför den där kameran!


Jag gör talarträning.

Hur formulerar man budskap som når fram till mottagaren? Det hjälper jag till med. Dessutom höjer jag din och er förmåga att tala inför publik, i både uttryck och innehåll. Jag anpassar träningen utifrån vad ni vill – bli bättre framför kamera, i en panel, i direktsändning, i ett poddsamtal eller när ni ska presentera ett resultat inför styrelsen eller medarbetarna. Jag hjälper dig med person-pr.

Jag gör krishantering.

Jag vet vad ni behöver när det är kris. Och det är precis vad ni får: utifrånperspektiv och konkreta metoder och förhållningssätt för att snabbt identifiera problemet, agera för att minimera skadan och kommunicera klart och tydligt med berörda parter. Jag ger trygghet och försäkran genom att vara era ögon och öron gentemot omvärlden, och jag håller er i handen hela vägen.

Jag gör krisövning.

Jag utbildar dig och er i metoder för att ge kunskap om vilka beslut och vägval ni kommer att stå inför vid en framtida kris. Jag hjälper er stresstesta er krisplanen och ert samarbete, jag ger er ökad trygghet samt möjlighet att upptäcka och åtgärda svaga länkar.

Jag gör er bättre.

Det är hela poängen med mitt jobb. Så att ni kan öka ert genomslag i media, nå större kännedom och få högre förtroende. Och så att krisen blir mindre kris – mer något att hantera.

Dessutom kokar jag svingott kaffe och är rätt kul att hänga med överlag.

Så, kaffe? Skicka ett mail eller slå en signal på +46 (0)709-188 198.

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989