Jag tror på kommunikation som bygger förtroende

Jag tror på kommunikation som bygger förtroende

Jag tror på kommunikation som bygger förtroende

Med 20 års erfarenhet inom press och krishantering kan jag det kommunikativa hantverket. Jag hjälper företag och organisationer att hantera kriser, öka synligheten i media och bygga förtroende.

Tidigare erfarenheter är som pressekreterare åt infrastrukturministern, utrikesministern och arbetsmarknadsministern. Även som presschef och kommunikationskonsult där jag stöttat både högsta ledning och på lokal nivå inom ideell sektor, myndighet, kommun, näringsliv och valberedning. Särskilt inom arbetsmarknad, infrastruktur, pensioner och högre utbildning.


Min Linkedin-profil
hittar du här.

Med 20 års erfarenhet inom press och krishantering kan jag det kommunikativa hantverket. Jag hjälper företag och organisationer att hantera kriser, öka synligheten i media och bygga förtroende.

Tidigare erfarenheter är som pressekreterare åt infrastrukturministern, utrikesministern och arbetsmarknadsministern. Även som presschef och kommunikationskonsult där jag stöttat både högsta ledning och på lokal nivå inom ideell sektor, myndighet, kommun, näringsliv och valberedning. Särskilt inom arbetsmarknad, infrastruktur, pensioner och högre utbildning.


Min Linkedin-profil
hittar du här.

Med 20 års erfarenhet inom press och krishantering kan jag det kommunikativa hantverket. Jag hjälper företag och organisationer att hantera kriser, öka synligheten i media och bygga förtroende.

Tidigare erfarenheter är som pressekreterare åt infrastrukturministern, utrikesministern och arbetsmarknadsministern. Även som presschef och kommunikationskonsult där jag stöttat både högsta ledning och på lokal nivå inom ideell sektor, myndighet, kommun, näringsliv och valberedning. Särskilt inom arbetsmarknad, infrastruktur, pensioner och högre utbildning.


Min Linkedin-profil
hittar du här.

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989

Kontaktuppgifter

E-post: jennie@buzzmore.se

Telefon: +46 (0)709-188 198
Organisationsnummer: 559406-0989